مقاله در مورد زبان های برنامه نویسی

مقاله در مورد زبان های برنامه نویسی

مقاله در مورد زبان های برنامه نویسی

این مقاله شامل 18صفحه در قالب WORDمیباشد و قابل ویرایش میباشد که در مورزد زبان برنامه نویسی می باشد

 

DELPHI -1

C++ -2

C# -3

BASIC -4

FORTRAN -5

VISUAL BASIC -6

DELPHI -1

 

دِلفی (Delphi) یا به تعبیری ویژوآل پاسکال یک زبان برنامه‌نویسی است و بستری برای توسعهٔ نرم‌افزار که شرکت بورلند آن را تولید کرده است. این زبان، در بدو انتشار خود در سال ۱۹۹۵، به عنوان یکی از نخستین ابزارهایی مطرح شد که از توسعهٔ نرم‌افزار بر مبنای متدولوژی RAD((Rapid Application Developmentپشتیبانی می‌کردند؛ یعنی تولید و توسعهٔ سریع برنامه‌های کاربردی این نرم افزار بر مبنای پاسکال شی‌گرا بوده و از این زبان مشتق شده است


دسته:

مقاله در مورد زبان های برنامه نویسی

خرید آنلاین